Plan pracy komisji

Plan pracy Komisji Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

 • Promowanie piękna Ziemi Elbląskiej.
 • Uruchomienie prezentacji zdjęć w salonie prasowym przy ul. 1 Maja (kręciołek).
 • Powiadomienie szkół o powstaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej i zaproszenie do współpracy w zakresie popularyzacji fotografii wśród młodzieży.
 • Organizowanie raz w miesiącu szkoleń lub prelekcji z zakresu zasad fotografii.
 • Organizowanie plenerów fotograficznych.
 • Organizowanie wystaw fotograficznych.
 • Promowanie prac fotograficznych znanych fotografów z Elbląga i okolic.
 • Organizowanie konkursów fotograficznych dla młodzieży szkolnej oraz ich prezentowanie.
 • Typowanie do otrzymania pięciostopniowych odznak Fotografii Krajoznawczej.
 • Współpraca w zakresie fotografii z klubami i kołami działającymi przy Oddziale Ziemi Elbląskiej w Elblągu.
 • Współpraca w zakresie fotografii z Komisjami Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK oraz z innych Oddziałów PTTK.
 • Założenie własnej strony internetowej Komisji Fotografii Krajoznawczej i systematyczne promowanie fotografii o tematyce: krajobraz, przyroda, architektura, fotoreportaże, wystawy zdjęć oraz innych dziedzin.
 • Pozyskiwanie sympatyków fotografii z różnych środowisk twórczych.
 • Poczynić starania do włączenia tematu fotografii w plenery malarskie organizowane przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w powiecie braniewskim.
 • Zapraszanie znanych fotografów do prezentacji swoich prac i udzielania porad.