Komisja Fotografii Krajoznawczej

Skład komisji:

  • Henryk Myśliński - przewodniczący
  • Elżbieta Zbyszyńska - wiceprzewodnicząca
  • Andrzej Piziak - członek
  • Brygida Gawron - członek
  • Maciej Radzicz - członek